بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه ارائه محتوای خلاق آموزشی برای ساخت بازی های علمی و فرهنگی

کارگاه ارائه محتوای خلاق آموزشی برای ساخت بازی های علمی و فرهنگی


کارگاه ارائه محتوای خلاق آموزشی برای ساخت بازی های علمی و فرهنگی

 نماینده انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان (به مرکزیت انجمن علمی صنایع شیمیایی) و هسته فناور ماهورا مستقر در مرکز رشد دانشگاه به عنوان ارائه دهنده محتوای خلاقیت و معرف مسابقه بازی های خلاقانه و مشاور در بخش دیگری از سلسله رویدادهای خلاقیت و مسابقه ساخت بازی های خلاقانه علمی، آموزشی و فرهنگی؛ در جلسه قطب 3 پارلمان دانش آموزی استان(ارتباطات و فناوری) که به میزبانی آموزش و پرورش بخش اطاقور لنگرود برگزار شد، حضور یافت.

در این جلسه که با حضور مسئولین آموزش و پرورش بخش مربوط برگزار شد بنیامین کلاچاهی ثابت دبیر انجمن علمی دانشجویی صنایع شیمیایی دانشگاه به ارائه محتوای آموزشی در حوزه رشد خلاقیت و معرفی طرح  پرداخت و به سوالات اعضای پارلمان دانش آموزی به صورت مشاوره ای پاسخ داد.