بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه اخلاق آکادمیک ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه برگزارمی گردد

کارگاه اخلاق آکادمیک ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه برگزارمی گردد


کارگاه اخلاق آکادمیک ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه برگزارمی گردد

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کارگاه اخلاق آکادمیک ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان را برگزار می نماید.

زمان: روز سه شنبه مورخ 98/09/05 ساعت 8:15 الی 12

مکان : تالار حکمت