بستن
FA EN AR RU FR

کارگاه اخلاق آکادمیک ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه برگزارمی گردد

کارگاه اخلاق آکادمیک ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه برگزارمی گردد


کارگاه اخلاق آکادمیک ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه برگزارمی گردد

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کارگاه اخلاق آکادمیک ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان را برگزار می نماید.

زمان: روز سه شنبه مورخ 98/09/05 ساعت 8:15 الی 12

مکان : تالار حکمت