بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاهی با عنوان مدرسه علوم سیاسی

کارگاهی با عنوان مدرسه علوم سیاسی


کارگاهی با عنوان مدرسه علوم سیاسی

کارگاهی با عنوان مدرسه علوم سیاسی طی سه دوره  مورخ: ۲۹/ فروردین 5/اردیبهشت ،۱۲/اردیبهشت سال ۱۳۹۸ در خانه فرهنگ دانشگاه گیلان برگزار شد.

در این کارگاه هر کدام از اساتید به مدت زمان پنج ساعت ساعت به مباحث گوناگون پرداختند:

دکتر احمد جانسیز: به مبحث‌های ۱) تحلیل گفتمان‌ و محتوا ۲) چگونگی تحلیل سیاسی ۳) پیچیدگی‌های سیاست ۴)سوژه‌یابی خبری و ارزشهای خبری ۵) سبک و شیوه‌های خبرنویسی ۶) شیوه تهیه گزارش یا مصاحبه اشاره کردند، که به دو صورت تئوری و عملی کلاس را هدایت کردند.

دکتر روح‌الله منعم: به عناوینی چون ۱( مجری‌گری سیاسی رادیو و تلویزیون ۲(خبرنگاری سیاسی ۳(مصاحبه‌گری ۴( شیوه ارزشیابی فضای مجازی ۵( شهروند خبرنگار ۶) سیاست در عصر اطلاعات پرداختند.

دکتر مهدی زیبایی: به عناوینی چون ۱)بین‌الملل و حوزه‌های نظری و عملی ۲) بین‌الملل و سیاست داخلی ۳)بین‌الملل و سیاست خارجی ۴) بین‌الملل و توسعه ۵) بین‌الملل و مزید رقابتی تولید ۶(بین‌الملل و منابع طبیعی پرداختند.

دکتر سجاد بهرامی مقدم: به عناوینی چون ۱) دولت‌شهر‌ها ۲)تمرکززدایی ۳)سیستم‌اداری‌ایران ۴)چالش‌های نهادهای حاکمیتی‌در شهر ۵)دموکراسی‌ و‌ افزایش‌قدرت شورا و شهرداری ۶) مدل‌های حکمرانی خوب در شهرها پرداختند.

دکتر رضا سیمبر: به عناوینی چون ۱) ارتباطات  و روابط در مذاکره 2)دستور‌العمل‌سازی در عقد قرارداد ۳)کنترل هیجانات و احساسات در مذاکره ۴)نگرش مذاکره برد‌برد ۵) چرایی مذاکره 6)قدرت در مذاکره پرداختند، و در مرحله پایانی کارگاه خود به صورت عملی به منظور آشناسازی بیشتر دانشجویان با مباحث و فنون مذاکره، تعدادی از دانشجویان مذاکره‌ای نمایشی انجام دادند.

همچنین امیرحسین ابراهیمی دبیر اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم سیاسی کشور و دبیرعلوم سیاسی دانشگاه گیلان به نفرات برتر کارگاه، کتابی را هدیه دادند.