بستن
FA EN AR RU FR CHI

چهارمین گردهمایی بصیرت افزایی حلقه های صالحین بسیج اداری دانشگاه گیلان

چهارمین گردهمایی بصیرت افزایی حلقه های صالحین بسیج اداری دانشگاه گیلان


چهارمین گردهمایی بصیرت افزایی حلقه های صالحین بسیج اداری دانشگاه گیلان

بسیج اداری منتظران المهدی (عج) دانشگاه گیلان در نظر دارد چهارمین گردهمایی بصیرت افزایی حلقه های صالحین  بسیج اداری دانشگاه گیلان  را (ویژه برادران ) برگزار نمایند.

زمان : پنج شنبه مورخ 94/02/24

مکان : قلعه رودخان فومن

همکاران ارجمند می توانند جهت ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر تا روز دوشنبه مورخ94/02/21با شماره تلفن های 33690545 و 33690521 و یا داخلی 2143 و 2150 تماس حاصل فرمایند.

بسیج اداری منتظران المهدی (عج) دانشگاه گیلان