بستن
FA EN AR RU FR CHI

چهارمین جلسه هفتگی گروه فیزیک

چهارمین جلسه هفتگی گروه فیزیک


چهارمین جلسه هفتگی گروه فیزیک

انجمن علمی دانشجویی فیزیک، چهارمین جلسه از برنامه سخنرانی های هفتگی گروه فیزیک دانشگاه گیلان را در تاریخ 28 آبان ماه 97 در ساعت ۱۴ باحضور بیش از 60 نفر از دانشجویان کارشناسی، تحصیلات تکمیلی و حضور چندتن از اساتید گروه در تالار شهید کریمی دانشکده علوم پایه برگزار نمود. در ابتدای جلسه دکتر کمیل بابایی استاد مشاور انجمن علمی فیزیک درمورد این برنامه توضیحاتی دادند و سخنرانان را معرفی کردند، در ادامه دکتر عیسی اقدامی فارغ التحصیل فیزیک نظری دانشگاه گیلان درمورد تئوری امواج گرانشی و آشکار سازی آن توسط اشکار سازهای موجود و با استفاده از تپ اختر ها و ستاره های نوترونی صحبت کردند  بعد از ارائه ایشان دکتر سعید مهدوی فر مدیر گروه فیزیک دانشگاه گیلان در مورد دینامیک کوانتومی سیستم های باز و بسته و پیشرفت های اخیر صورت گرفته در این زمینه صحبت کردند و در پایان نتایج تحقیقات خودشان را که در همین زمینه بود ارائه کردند. شایان ذکر است هر سخنران به سوالات مطرح شده پاسخ داده شد.