بستن
FA EN AR RU FR CHI

پیام نور استان گیلان

پیام نور استان گیلان


پیام نور استان گیلان

ـ جشنواره پایان نامه های برتر دانشجویی در حوزه ایثار، شهادت و دفاع مقدس؛ دانشگاه پیام نور استان گیلان

در خصوص برگزاری این جشنواره، پوستر و فراخوان آن آماده شده و در سایت جشنواره بارگذاری و به دانشگاههای استان اطلاع رسانی گردید و پیشنهاد شد از برگزیدگان جشنواره پایان نامه های برتر در همایش ملی ادبیات پایداری تقدیر به عمل آید. (البته تصویب این موضوع باید در دستور کار اعضا مورد بررسی قرار گیرد.)

آدرس کوتاه :