بستن
FA EN AR RU FR CHI

پویش معرفی کتاب

پویش معرفی کتاب


پویش معرفی کتاب

در ایام قرنطینه و تعطیلی دانشگاه ها به منظور آشنایی دانشجویان با کتاب های مفید،تصمیم بر آن شد که پویشی تحت عنوان دست به دست به منظور دست به دست کردن کتاب ها بین دانشجویان به صورت مجازی ،  توسط هیئت دانشجویی باقرالعلوم (ع) طراحی شد.

روش کار پویش :بعد از انتخاب کتاب های منتخب، شناسنامه و خلاصه هایی از کتب به صورت جذاب و مختصر تهیه شد که در کانال اطلاع رسانی هیئت دانشجویی باقرالعلوم در فضای مجازی در اختیار دانشجویان قرار گرفت که با استقبال خیلی خوب دانشجویان مواجه شد.

در مجموع در این پویش یازده عنوان کتاب با موضوعات مختلفی همچون مذهبی ،عقیدتی ،سیاسی،اقتصادی، شهدا،روانشناسی،داستان و رمان و... معرفی شد.

در پایان،از بین مطالب ، دو مسابقه در فضای مجازی(مخصوص کادر هیئت_مخصوص تمامی دانشجویان) برگزار شد و به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.

جوایز اهدا شده:

مسابقه ویژه دانشجویان:

نفر اول ۱۰۰ هزار تومان

نفر دوم ۷۰ هزار تومان

نفر سوم ۴۰ هزار تومان

مسابقه ویژه اعضای کادر هیئت:

دو نفر برگزیده  هر کدام ۴۰ هزار تومان

heyaat_bagherololoum@