بستن
FA EN AR RU FR CHI

پنجمین گردهمایی بصیرت افزایی حلقه های صالحین بسیج اداری دانشگاه گیلان

پنجمین گردهمایی بصیرت افزایی حلقه های صالحین بسیج اداری دانشگاه گیلان


پنجمین گردهمایی بصیرت افزایی حلقه های صالحین بسیج اداری دانشگاه گیلان

بسیج اداری منتظران المهدی (عج) دانشگاه گیلان با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پنجمین گردهمایی بصیرت افزایی حلقه های صالحین  بسیج اداری دانشگاه گیلان (ویژه برادران ) را برگزار نمود.

در این گردهمایی یک روزه که در روز پنج شنبه مورخ 95/05/28 در قلعه رودخان فومن انجام شد، 50 نفر از کارکنان بسیجی دانشگاه حضور داشتند.

حضور در مزار شهدای شهرستان فومن و میثاق با شهدا از جمله برنامه های این گرد همایی بود.

2 1 3 45