بستن
FA EN AR RU FR CHI

پنجمین جلسه مدیران مسئول نشریات دانشجویی برگزار شد.

پنجمین جلسه مدیران مسئول نشریات دانشجویی برگزار شد.


پنجمین جلسه مدیران مسئول نشریات دانشجویی برگزار شد.

    

پنجمین جلسه مدیران مسئول نشریات دانشجویی مورخ 04/03/93 ساعت 10صبح با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی، کارشناس و مدیران مسئول نشریات در سالن اجتماعات معاونت فرهنگی تشکیل شد.


این جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آغاز گردید، سپس خانم دکتر کریمی معاون فرهنگی خطاب به فعالین عرصه نشریات دانشجویی اظهار داشتند؛ تلاش مجدانه شما دانشجویان در تهیه و انتشار نشریات دانشجویی قابل تقدیر است زیرا نگاه به خودباوری علمی ارزشمند است زیرا معرفت افزایی و ارتقاء سطح آگاهی و رفتاری دانشجویان بازخورد مثبتی را به دنبال خواهد داشت.


در ادامه هر یک از مدیران مسئول نشریات، نظرات پیشنهادی خود را بیان داشتند و آنگاه تصمیماتی در خصوص چگونگی برگزاری کارگاه های آموزشی و فعالیت مدیران مسئول جهت هرچه پربار تر شدن نشریات دانشجویی اتخاذ گردید.