بستن
FA EN AR RU FR CHI

پنجمین جلسه شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان برگزار شد

پنجمین جلسه شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان برگزار شد


پنجمین جلسه شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان برگزار شد

در این جلسه خانم دکتر کریمی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با تبریک خجسته زاد روز حضرت زینب کبری(س) و تشکر و قدردانی از تمامی فعالان و دست اندرکاران فرهنگی به دستور کار جلسه پرداختند. موضوع اول پنجمین شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی، جشنواره قرآنی دانشجویان بود که معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با تشریح عملکرد فعالیت های قرآنی در بخش های مختلف هنری، ادبی، آوایی، معارفی و پژوهشی در سالهای گذشته و بیان جوایز و مقامی که کسب شده از جمله مقام اول نمایشنامه نویسی، مقام دوم نقاشی و کسب مقام های برتر در مراحل سراسری و ملی جشنواره دانشجویی قرآن کریم، خواستار مشارکت همه بخش ها و گروه های مختلف مرتبط با فعالیت های قرآنی بویژه گروه معارف و قرآن و حدیث در بخش های پژوهشی و معارفی شدند. در ادامه میهمان مدعو این جلسه دکتر امیر نورانی مدیر گروه الهیات و معارف دانشکده ادبیات و علوم انسانی به تشریح نحوه فعالیت و بهره گیری از توان اساتید و دانشجویان در درس های (تاریخ، تفسیر، دانش خانواده) برای توانمندی شرکت کنندگان در بخش معارفی جشنواره پرداختند. همچنین دکتر مسعود اصفهانی رئیس بنیاد نخبگان استان گیلان که میهمان مدعو این جلسه بود ضمن اعلام آمادگی حمایت از نخبگان قرآنی دانشگاه، هدایت فعالین و ممتازین قرآنی جهت بهره مندی از مزایا و حمایت های ویژه بنیاد نخبگان استان را خواستار شدند. همچنین پیشنهاد شد تا با طرح موضوع و پیگیری مسأله در شورای دانشکده علوم انسانی از ظرفیت های بسیار خوب و استعدادهای برتر در دانشکده مرتبط با بخش های مختلف جشنواره کمال استفاده برده شود. دستور جلسه دوم موضوع بومی گزینی دانشجو در وزارت علوم بود که در ابتدا خانم دکتر کریمی به طرح بحث و شرح مقدمه در خصوص مزایا و الزامات طرح در ابتدای برنامه از جمله از اجرای عدالت آموزشی، کاهش تقاضا برای حضور در خوابگاههای دانشجویی، ایجاد بازدارندگی و مصونیت و آسیب های اجتماعی بویژه در بخش دختران پرداختند و اظهار کردند که این سیاست پس از چند سال اجرا در دانشگاههای کشور به نوعی نتوانسته به اهداف مدنظر به خصوص در دانشگاه هایی که مسأله قومیت ها در آن پررنگ تر است نایل آید. همچنین اجرای این طرح به نوعی موجب 1ـ ناعدالتی آموزشی و از دست دادان فرصت ها برای استعدادهای برتر شهرستانی ها برای حضور در دانشگاههای بزرگ و غیره شده است. 2ـ موجب توسعه و تقویت مسایل قومی و ترویج موضوعات قومیتی، 3ـ عدم کاهش تقاضا برای خوابگاه های دانشجویی شده است. در ادامه  نیز دکتر یعقوبی مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی با توضیح و تشریح شرایط فرهنگی و زیست مسالمت آمیز و چندگانه مردمان گیلان با اقوام مختلف حاضر در بخش های مختلف گیلان، رفتار مدارا محور و برخورد گشاده را از مؤلفه های رفتاری مردمان گیلان شمردند و اذعان داشتند سیاست بومی گزینی آنچنانی که شاید در دیگر دانشگاه ها و مراکز استانی موجب آسیب ها و بروز رفتارهای قومیتی شده در گیلان و دانشگاه گیلان این مسأله تقریباً وجود ندارد و به جهت مدل و نوع رفتاری مردمان گیلان، پذیرش چند فرهنگی و زیست با اقوام مختلف به خوبی انجام می پذیرد. یاد آور می شود هر یک از اعضاء با توجه به مباحث مطرح شده، نظرات و پیشنهاداتی ارائه کردند و در این راستا تصمیماتی اتخاذ گردید.