بستن
FA EN AR RU FR CHI

پخش کاکتوس

پخش کاکتوس


پخش کاکتوس

کانون دانشجویی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی برنامه پخش کاکتوس را برگزار نمود. برنامه پخش کاکتوس به عنوان نمادی از کم آبی، مقاومت و مدیریت سبز و ایجاد نگرش استفاده از گیاهان با مصرف آب کمتر به جای گیاهان پر آب در دانشکده منابع طبیعی در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۹۷ برگزار شد. در این طرح، پس از تهیه گلدان ها، برچسب هایی بر روی آن ها با عنوان کانون محیط زیست و جملاتی درباره مصرف بهینه آب الصاق گردید. سپس این گلدان ها توسط دبیر و اعضای کانون بین اساتید و دانشجویان پخش شد و بازخورد مثبتی دریافت شد که نشانگر علاقه مندی دانشجویان برای شرکت در موضوعات چالش های محیط زیستی و مدیریت سبز می باشند.  
آدرس کوتاه :