بستن
FA EN AR RU FR CHI

پخش و نقد فیلم پادشاه

پخش و نقد فیلم پادشاه


پخش و نقد فیلم پادشاه

به همت انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان پخش و نقد فیلم "پادشاه" 26 اردیبهشت ماه در تالار حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.