بستن
FA EN AR RU FR CHI

پخش فیلم مستند نبرد ذهن

پخش فیلم مستند نبرد ذهن


پخش فیلم مستند نبرد ذهن

انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه گیلان به منظور آشنایی دانشجویان با شاخه نوپا علم اقتصاد به نام اقتصاد رفتاری  و بررسی مراحل ابتدایی شکل گیری این شاخه از علم اقتصاد، مستند نبرد ذهن را مورخ 18 اردیبهشت ماه 97 با حضور ۳۵ نفر از دانشجویان این رشته و دکتر نرجس زمانی استاد مشاور این انجمن در خانه فرهنگ پخش نمود.