بستن
FA EN AR RU FR CHI

پخش فیلم بین ستاره ای

پخش فیلم بین ستاره ای


پخش فیلم بین ستاره ای

انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان پخش فیلم بین ستاره ای (Interstellar) را 17 آذر 97 د ر تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار نمود.