بستن
FA EN AR RU FR CHI

ویژه برنامه بزرگداشت شهدای گمنام «عطرآش پشت پا»

ویژه برنامه بزرگداشت شهدای گمنام «عطرآش پشت پا»


ویژه برنامه بزرگداشت شهدای گمنام «عطرآش پشت پا»

با توجه به جایگاه والای شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس و حضور شهدای گمنام در دانشگاه گیلان، کانون اخلاق و خانواده دانشجویی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، ویژه برنامه بزرگداشت شهدای گمنام «عطرآش پشت پا» را درروز سوم خرداد همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر قهرمان در مزار شهدای گمنام دانشگاه گیلان برگزار نمود. در این مراسم والدین شهید شریفی محنا از شهدای گمنام گیلانی و یک نفر از همرزمان شهید برای حضار سخنرانی نمودند. شایان ذکر است در این مراسم پس از غبارروبی مزار شهدای گمنام از حاضرین با آش تهیه شده توسط اعضای کانون پذیرایی بعمل آمد.