بستن
FA EN AR RU FR CHI

ورکشاپ و نمایشگاه شهر نامرئی

ورکشاپ و نمایشگاه شهر نامرئی


ورکشاپ و نمایشگاه شهر نامرئی

ورکشاپ شهر نامرئی در آبان 95 با همت تعدادی از دانشجویان معماری و هدایت برخی از استادان بنام کشور تحت عنوان "لیزر روم" در دانشگاه گیلان پایه­ گذاری شد. این ورکشاپ در نظر داشت تا چشمه­ های جدید از معماری و طراحی را در نظر آورد. در مرحله­ ی اول، دانشجویان به گروه ­های 3 یا 4 نفری تقسیم شدند و پس از خوب دیدن و جستجو در فضاهای شهر رشت، تلاش کردند تا هر فضای شهری، زندگی و حیات خود را بیابد. پس از آن با استفاده از نرم­افزارهای معماری، نگاه انتزاعی به دریافت ­های قبلی اضافه شد. در نتیجه هر گروه 3 رنگ و 5 ویژگی اصلی از پیش فرض­ های شهر جدا کرد و تلاش نمود تا ذهنیت خود را در قالب یک اثر تجسمی در آورد. محصول نهایی پس از دو روز ساخت و ساز، به عنوان نمایشگاه در محل لابی اصلی دانشکده هنر و معماری از تاریخ 96/02/02 نصب شد و تا  96/3/02  به مدت یکماه به نماش گذاشته می شود.

آدرس کوتاه :