بستن
FA EN AR RU FR CHI

هویت ادبیات روسی

هویت ادبیات روسی


هویت ادبیات روسی

به همت انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات روسی دانشگاه و با همکاری نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مراسم سخنرانی با موضوع "هویت ادبیات روسی" در 29 اردیبهشت ماه 95 در دانشگاه گیلان برگزار گردید.

اهم مطالبی که دکتر حمیدرضا آتش‌برآب مترجم و محقق زبان و ادبیات روسی در این مراسم اشاره داشت به این شرح می باشد:

سرگذشتِ ادبیاتِ روسی، از آغاز قرنِ یازدهم تا اواخرِ قرنِ هفدهم، بدون هیچ ارتباطی با آن‌چه همزمان در دنیای مسیحیتِ لاتین می‌گذشت، طی شد. اساساً، نبوغ آفرینشی و هنریِ روسِ کهن در معماری و نقاشی است که انعکاس دارد و آن‌ کس که بخواهد ارزشِ اصلیِ این تمدن را بشناسد، باید دراصل نه به تاریخ ادبیات، که به تاریخِ هنر رجوع کند. در اوایلِ قرنِ هجدهم امپراتوری روسیه متولد ‌شد و برخلافِ بسیاری ملل تنها به تقلید از اروپای غربی بسنده نکرد، بلکه آن فرهنگها را به‌سانِ مادة خامی می‌گرفت، به‌سرعت تغییر می‌داد و به‌اصطلاح روسیزه می‌کرد. سپس گسترش و توسعه آغاز شد که یکی از دستاوردهایش شد زایشِ شعورها و عقلهایی بسیط و پیش‌ازهمه، زایشِ نویسندگانی بزرگ برخلافِ جریانِ فرهنگیِ روسیة کهن شد.

در یک‌کلام، خصیصه، خصلت، ویژگی، اصالت و هویت و تجردِ ادبیاتِ روسی در نوعی بی‌پردگی، آشکار بودن، علنی‌ بودن، صراحت، صداقت، عریانی و گشودگی است، به منظور درک و پذیرش و خودی‌کردنِ فرهنگهایی کاملاً متفاوت، و درعین‌حال گرایشِ بسیارشدید و مشتاقانه‌ای که این ادبیات به جست‌وجوهای پرشور حیاتِ انسانی دارد.

IMG_20160520_012307