بستن
FA EN AR RU FR

همایش گرامی داشت روز ملی آمار و برنامه ریزی برگزار می گردد

همایش گرامی داشت روز ملی آمار و برنامه ریزی برگزار می گردد


همایش گرامی داشت روز ملی آمار و برنامه ریزی برگزار می گردد

انجمن علمی دانشجویی آمار دانشگاه گیلان همایش گرامی داشت روز ملی آمار و برنامه ریزی را برگزار می نماید.
زمان : 13آبان ماه 98 ساعت 11 الی 30 :12

مکان : تالار شهید کریمی دانشکده علوم پایه