بستن
FA EN AR RU FR CHI

همایش ملی دانشجویی مطالعات زبان و ادبیات

همایش ملی دانشجویی مطالعات زبان و ادبیات


همایش ملی دانشجویی مطالعات زبان و ادبیات

انجمن علمی دانشجویی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان با همکاری گروه زبان و ادبیات انگلیسی و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان، همایش ملی علمی دانشجویی در حوزه های مختلف زبان و ادبیات را برگزار نمود.

  1. آموزش زبان
-آزمون‌سازی و ارزیابی -تهیه و تدوین مطالب درسی -کاربردی‌سازی تدریس و فراگیری زبان -شیوه‌های نو در تدریس و فراگیری زبان -نقش فناوری‌های جدید در آموزش زبان
  1. ادبیات
-تاریخ ادبیات -ادبیات و سینما -نقد و نظریۀ ادبی -ادبیات و نقد عملی -مطالعات تطبیقی ادبیات
  1. ترجمه
-ترجمۀ ادبی -آموزش ترجمه -ترجمه و زبان‌آموزی -مباحث نوین در ترجمه -بررسی وضعیت ترجمه در ایران -جریان‌های ترجمه در قرن بیستم
  1. زبان‌شناسی
-روان‌شناسی زبان -جامعه‌شناسی زبان‌ -زبان و معنا‌شناسی -تحلیل انتقادی گفتمان -آواشناسی و گویش‌شناسی -زبان‌شناسی و نظریۀ شناخت – تاریخ برگزاری: 1395/02/08 (8 اردیبهشت 95) – مهلت ارسال مقالۀ کامل: 94/12/21 (21 اسفند 94) – اعلام نتایج داوری: 95/01/27 (27 فروردین 95)   دبیر کمیته علمی همایش: دکتر بهزاد برکت عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان دبیر کمیته اجرایی همایش : دکتر فرزاد بوبانی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان   دبیرخانه همایش تعداد چکیده های رسیده: 300 تعداد چکیده های قبول شده: 180 تعداد مقاله های رسیده: 120 تعداد مقاله های قبول شده: 80 سین برنامه روز همایش گزارش تصویری سایت همایش :nsclls.elsagu.ir