بستن
FA EN AR RU FR CHI

همایش اقتصادی در دانشگاه گیلان برگزار گردید

همایش اقتصادی در دانشگاه گیلان برگزار گردید


همایش اقتصادی در دانشگاه گیلان برگزار گردید

انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه گیلان همایش اقتصاد را  مورخ 14 اسفند ماه 96 در تالار حکمت دانشگاه برگزار نمود. سخنرانان این همایش دکتر نرجس زمانی، دکتر رضا اسماعیل پور و دکتر اسماعیل رمضان پور از اعضای  هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه گیلان بودند. اجرای شعر اقتصادی و پخش فیلم در مورد علم اقتصاد،  برگزاری مسابقه کتاب خوانی و اهدای جوائز مسابقه کتاب خوانی از دیگر برنامه های این همایش بود.