بستن
FA EN AR RU FR CHI

همایش اربعین پژوهی / مسابقات بزرگ سازه های ماکارونی شرق کشور

همایش اربعین پژوهی / مسابقات بزرگ سازه های ماکارونی شرق کشور


همایش اربعین پژوهی / مسابقات بزرگ سازه های ماکارونی شرق کشور

 

انجمن علمی مهندسی عمران و معماری دانشگاه تربت حیدریه در راستای عینی سازی دانسته های تئوری دانشجویان و ایجاد فضای پرنشاط علمی در قالب رقابتی سازنده،اقدام به برگزاری مسابقات بزرگ سازه های ماکارونی شرق کشور در تاریخ 20 و 21 آذرماه 1398 نموده است.