بستن
FA EN AR RU FR CHI

هفتمین کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی دانشگاه گیلان برگزار گردید.

هفتمین کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی دانشگاه گیلان برگزار گردید.


هفتمین کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی دانشگاه گیلان برگزار گردید.

هفتمین کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی دانشگاه گیلان با شرکت صاحبان امتیاز، مدیران مسئول، سردبیران و اعضای هیأت تحریریه نشریات دانشجویی در روز پنجشنبه 93/09/06 در تالار حکمت دانشکده علوم انسانی برگزار گردید.

در ابتدای این برنامه حاج آقا ابراهیم پور کارشناس محترم نشریات دانشگاه توضیحاتی در رابطه با ضرورت و  فلسفه برگزاری کارگاههای متنوع و مورد نیاز دانشجویان در عرصه مطبوعات دانشجویی مطرح نمودند. سپس آقای دکتر عزیزپور مدیر محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن خوش آمد گویی به مدرس این کارگاه و شرکت کنندگان توضیحاتی را در راستای برگزاری کارگاه بیان کردند.

در ادامه و با برگزاری کارگاه، آقای دکتر عباس اسدی عضو محترم هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی مطالبی را در رابطه با گزارش و مقاله برای دانشجویان ارائه نمودند که مباحث مطرح شده درباره چگونگی تولید خبر، تکنیک های تهیه گزارش خبری و مقاله، تنظیم گزارش و مقاله و نیز ویرایش گزارش و مقاله بوده که در پایان درس، کارگاه نوبت صبح  با جلسه پرسش و پاسخ خاتمه یافت.

در برنامه کارگاه عصر که توسط آقای دکتر اسدی ادامه یافت مباحث مربوط به آموزش خبر نویسی، شناخت روش های صحیح خبر نویسی و روز نامه نگاری معاصر و شیوه های نوین بیان شد.

شایان ذکر است درحین برگزاری کارگاه فرم نظر سنجی مطالب و نظرات پیشنهادی جهت رفع ضعفهای احتمالی در راستای تقویت هرچه بیشتر کارگاه های بعدی بین دانشجویان توزیع گردید. این کارگاه آموزشی از ساعت 9 صبح آغاز و در ساعت 17 همان روز پایان یافت.