بستن
FA EN AR RU FR CHI

هشتمین شماره از سلسله مسابقات قرآنی یاسین ویژه دانشجویان و کارکنان دانشگاه

هشتمین شماره از سلسله مسابقات قرآنی یاسین ویژه دانشجویان و کارکنان دانشگاه


هشتمین شماره از سلسله مسابقات قرآنی یاسین ویژه دانشجویان و کارکنان دانشگاه

علاقه مندان می بایست پاسخ صحیح مسابقه را حداکثر تا زمان اعلام شده با ارسال پیامک به سامانه دریافت پیامک معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به شماره 10001316690521، تحویل نمایند.

مسابقه شماره 8 با عنوان « چشم چرانی» آخرین مهلت ارسال پاسخ صحیح: 94/12/22 شماره دریافت پیامک :10001316690521

سوال مسابقه flesh  

8yasin