بستن
FA EN AR RU FR

نمایندگان فرهنگی در دانشکده ها

نمایندگان فرهنگی در دانشکده ها


نمایندگان فرهنگی در دانشکده ها

از سال 1391بطور مجزا در هر دانشکده نماینده فرهنگی و اجتماعی که تحت نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه می باشد شروع به فعالیت نمود که از جمله مهمترين اهداف آن مي‌توان به جهت دهي، سامان‌دهی و بسترسازی فعاليت‌های فرهنگی تربيتی دانشجويان و ايجاد خلاقيت، نشاط علمی و شادابی در ميان دانشجويان اشاره کرد. اين نمایندگان از اعضای هيأت علمی همان دانشکده است . در اين راستا کليه‌ی دانشجويان و بويژه دانشجويان جديدالورود می توانند در اجرای برنامه های اين معاونت همکاری نموده و ايده ها و توانمندی های خود را بکار گيرند.

اهم وظايف نماینده فرهنگي دانشكده:

ـ همکاری در اجرای طرح های کلان فرهنگی در دانشگاه

ـ برنامه ريزی و اجرای تبليغات فرهنگی در سطح دانشکده

ـ برنامه ريزي، هدايت، نظارت و زمينه سازي براي مشاركت دانشجويان در تصميم گيري فعاليت هاي فرهنگي و فوق برنامه

ـ تلاش جهت ايجاد و توسعه و ارتقاء روحيه معنوي و اطلاعات عقيدتي در دانشجويان

ـ مشاوره و راهنمائي دانشجويان جهت حل مشكلات فردي و گروهي و آشناسازي آنان با حقوق، وظايف، مقررات و آئين نامه هاي دانشجوئي

ـ همكاري با معاونت فرهنگي دانشگاه جهت برگزاري انتخابات گروه هاي دانشجوئي

ـ تلاش در جهت ارتقاء فعاليت هاي انجمن هاي علمي و سیاسی و فرهنگی دانشكده مطابق آئين نامه مربوطه

ـ شرکت در جلسات شوراي دانشكده (در صورت طرح موضوع فرهنگی) و ديگر شوراهاي مرتبط و پيگيري مصوبات شوراي فرهنگي دانشگاه

ـ نظارت بر فعاليت هاي انجمن هاي علمي، تشكل ها ، انجمن هاي صنفي و ورزشي و كانون هاي فرهنگي دانشكده و ارائه گزارش مستمر به معاونت فرهنگي جهت ايجاد هماهنگي لازم

ـ برپائي اردوهاي زيارتي، سياحتي، علمي و فرهنگي ويژه دانشجويان، کارکنان و اساتید با هماهنگي معاونت  فرهنگي دانشگاه

ـ سرپرستي و هدايت اجراي مراسم بزرگداشت ايام جشن ها و ايام سوگواري ائمه معصومين (ع) حداقل يك مورد در سال تحصيلي

ـ تهيه و نشر جزوه و بروشورهاي علمي و فرهنگي

ـ مطالعه، بررسي و شناسائي معضلات فرهنگي دانشجويان، نيازهاي فكري و عقيدتي آنها ، زمينه ها و علل آسيب پذيري و چاره انديشي در مورد راه حل هاي مشكلات

ـ شناسائي و بكارگيري دانشجويان نخبه در زمينه فعاليت هاي فرهنگي و علمي جهت مشاركت فعالتر و پوياتر دانشجويان در زمينه مسائل فرهنگي و علمي

ـ برگزاری نشست های فرهنگی اساتيد با هماهنگی معاونت  فرهنگي دانشگاه

ـ برنامه ريزی و برگزاری طرح های فرهنگی کارکنان

اسامی نمایندگان فرهنگی دانشکده ها:

ردیف

نام و نام خانوادگی نام دانشکده

1

آقای دکتر مهردا نیکوی

دانشکده منابع طبیعی

2 آقای دکتر هادی فلاح معافی

دانشکده علوم پایه

3

آقاي دکتر جواد مهرباني

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

4

آقاي دکتر محمد محمدپور

پردیس شرق گیلان

5

آقاي دکتر جواد محمودي مهر

دانشکده فنی

6

خانم دکتر سیده اکرم رخشنده نیا

دانشکده علوم انسانی

7

خانم دکتر عاطفه صبوري

دانشکده علوم کشاورزی

8

خانم دکتر مهري باقريان

دانشکده علوم ریاضی

9

خانم دکتر پريسا آروند

دانشکده معماری و هنر

10 ـــــــــ

پردیس بین الملل