بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایندگان فرهنگی در دانشکده ها

نمایندگان فرهنگی در دانشکده ها


نمایندگان فرهنگی در دانشکده ها

از سال 1391بطور مجزا در هر دانشکده نماینده فرهنگی و اجتماعی که تحت نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه می باشد شروع به فعالیت نمود که از جمله مهمترين اهداف آن مي‌توان به جهت دهي، سامان‌دهی و بسترسازی فعاليت‌های فرهنگی تربيتی دانشجويان و ايجاد خلاقيت، نشاط علمی و شادابی در ميان دانشجويان اشاره کرد. اين نمایندگان از اعضای هيأت علمی همان دانشکده است . در اين راستا کليه‌ی دانشجويان و بويژه دانشجويان جديدالورود می توانند در اجرای برنامه های اين معاونت همکاری نموده و ايده ها و توانمندی های خود را بکار گيرند.

اهم وظايف نماینده فرهنگي دانشكده:

ـ همکاری در اجرای طرح های کلان فرهنگی در دانشگاه

ـ برنامه ريزی و اجرای تبليغات فرهنگی در سطح دانشکده

ـ برنامه ريزي، هدايت، نظارت و زمينه سازي براي مشاركت دانشجويان در تصميم گيري فعاليت هاي فرهنگي و فوق برنامه

ـ تلاش جهت ايجاد و توسعه و ارتقاء روحيه معنوي و اطلاعات عقيدتي در دانشجويان

ـ مشاوره و راهنمائي دانشجويان جهت حل مشكلات فردي و گروهي و آشناسازي آنان با حقوق، وظايف، مقررات و آئين نامه هاي دانشجوئي

ـ همكاري با معاونت فرهنگي دانشگاه جهت برگزاري انتخابات گروه هاي دانشجوئي

ـ تلاش در جهت ارتقاء فعاليت هاي انجمن هاي علمي و سیاسی و فرهنگی دانشكده مطابق آئين نامه مربوطه

ـ شرکت در جلسات شوراي دانشكده (در صورت طرح موضوع فرهنگی) و ديگر شوراهاي مرتبط و پيگيري مصوبات شوراي فرهنگي دانشگاه

ـ نظارت بر فعاليت هاي انجمن هاي علمي، تشكل ها ، انجمن هاي صنفي و ورزشي و كانون هاي فرهنگي دانشكده و ارائه گزارش مستمر به معاونت فرهنگي جهت ايجاد هماهنگي لازم

ـ برپائي اردوهاي زيارتي، سياحتي، علمي و فرهنگي ويژه دانشجويان، کارکنان و اساتید با هماهنگي معاونت  فرهنگي دانشگاه

ـ سرپرستي و هدايت اجراي مراسم بزرگداشت ايام جشن ها و ايام سوگواري ائمه معصومين (ع) حداقل يك مورد در سال تحصيلي

ـ تهيه و نشر جزوه و بروشورهاي علمي و فرهنگي

ـ مطالعه، بررسي و شناسائي معضلات فرهنگي دانشجويان، نيازهاي فكري و عقيدتي آنها ، زمينه ها و علل آسيب پذيري و چاره انديشي در مورد راه حل هاي مشكلات

ـ شناسائي و بكارگيري دانشجويان نخبه در زمينه فعاليت هاي فرهنگي و علمي جهت مشاركت فعالتر و پوياتر دانشجويان در زمينه مسائل فرهنگي و علمي

ـ برگزاری نشست های فرهنگی اساتيد با هماهنگی معاونت  فرهنگي دانشگاه

ـ برنامه ريزی و برگزاری طرح های فرهنگی کارکنان

اسامی نمایندگان فرهنگی دانشکده ها:

ردیف

نام و نام خانوادگی نام دانشکده

1

آقای دکتر مهردا نیکوی

دانشکده منابع طبیعی

2 آقای دکتر هادی فلاح معافی

دانشکده علوم پایه

3

آقاي دکتر جواد مهرباني

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

4

آقاي دکتر محمد محمدپور

پردیس شرق گیلان

5

آقاي دکتر جواد محمودي مهر

دانشکده فنی

6

خانم دکتر سیده اکرم رخشنده نیا

دانشکده علوم انسانی

7

خانم دکتر عاطفه صبوري

دانشکده علوم کشاورزی

8

خانم دکتر مهري باقريان

دانشکده علوم ریاضی

9

خانم دکتر پريسا آروند

دانشکده معماری و هنر

10 ـــــــــ

پردیس بین الملل