بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایش و نقد و بررسی فیلم سینمایی سیزده

نمایش و نقد و بررسی فیلم سینمایی سیزده


نمایش و نقد و بررسی فیلم سینمایی سیزده

انجمن علمی دانشجویی روانشناسی با همکاری اساتید روانشناسی و علوم اجتماعی نمایش و نقد و بررسی فیلم سینمایی سیزده را مورخ 30آبان ماه 96 در تالار حکمت دانشکده علوم انسانی برگزار نمود. بعد از پخش فیلم(به مدت 120 دقیقه) جلسه ی نقد و بررسی فیلم به همراه پرسش و پاسخ توسط یک استاد از گروه روانشناسی و یک استاد از گروه علوم اجتماعی برگزار شد. شرکت برای عموم دانشجویان رایگان بوده وبا استقبال حدود 120 نفر از دانشجویان همراه شد.