بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگاه پوستر با عنوان «پیشگیری رفتارهای پرخطر»

نمایشگاه پوستر با عنوان «پیشگیری رفتارهای پرخطر»


نمایشگاه پوستر با عنوان «پیشگیری رفتارهای پرخطر»

انجمن علمی علوم اجتماعی دانشگاه نمایشگاه پوستر با عنوان «پیشگیری رفتارهای پرخطر» مربوط به درس جامعه شناسی جوانان را  در دانشگاه گیلان برپا نمود. این نمایشگاه به مدت یک هفته، از روز شنبه 4 آذر ماه 96 در سالن مرکزی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در  معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت. از بین بیش از 30 اثر به نمایش در آمده از دانشجویان رشته علوم اجتماعی دانشگاه گیلان، آثار خانم ها فاطمه باقرنژاد، سیده حانیه هاشمی، محدثه صحرانشین، مریم صمدبیگی نمین و سارا رضایی به تریب حائز رتبه اول تا پنجم شدند.