بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگاه میز مهربانی

نمایشگاه میز مهربانی


نمایشگاه میز مهربانی

انجمن علمی دانشجویی علوم مهندسی دانشگاه نمایشگاه میز مهربانی، 9 مهر تا 25 مهر1397 در دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان برگزار نمود. در این نمایشگاه کتاب های دست دوم ترم های بالاتر برای دانشجویان ارائه شد و به فروش رفت و در پایان مبلغ دریافت شده را به صاحبان کتاب تحویل داده شد. قیمت هر کتاب نصف قیمت روی جلد محاسبه شد.