بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست گرایش‌های نوین زبانشناسی

نشست گرایش‌های نوین زبانشناسی


نشست گرایش‌های نوین زبانشناسی

انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان  نشست " گرایش‌های نوین زبانشناسی" را 30 اردیبهشت ماه 97  برگزار نمود. در این نشست در خصوص زبانشناسی رایانشی، متدهای زبانشناسی رایانشی، فرق زبانشناسی رایانشی با پردازش زبان طبیعی و همچنین درباره حوزه ترجمه ماشینی مطالبی بیان شد.