بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست کارگروه همبستگی و هویت ملی وزارت علوم به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار می شود.

نشست کارگروه همبستگی و هویت ملی وزارت علوم به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار می شود.


نشست کارگروه همبستگی و هویت ملی وزارت علوم به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار می شود.

دکتر شاکری نیا معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان از برگزاری نشست «کارگروه همبستگی و هویت ملی» در تاریخ 27 و 28 مهر ماه 1391 خبر داد.  

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: این نشست سی و هفتمین جلسه اعضای کارگروه متشکل از معاونان دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی 35 دانشگاه برگزیده کشور است که با محوریت دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود.

 

دبیر شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاههای استان هدف از برگزاری این نشست را بررسی موضوعات مربوط به هویت ملّی و بررسی آخرین اخبار پیرامون آن دانست.

وی خاطرنشان کرد: گزارش دانشگاههای عضو کارگروه از جمله برنامه های این نشست می باشد.