بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست کارگروه علم و فناوری چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب ـ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان ـ 22 مرداد ماه 97

نشست کارگروه علم و فناوری چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب ـ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان ـ 22 مرداد ماه 97


نشست کارگروه علم و فناوری چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب ـ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان ـ 22 مرداد ماه 97