بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست کارشناسان نشریات دانشگاهی سراسر کشور برگزار گردید

نشست کارشناسان نشریات دانشگاهی سراسر کشور برگزار گردید


نشست کارشناسان نشریات دانشگاهی سراسر کشور برگزار گردید

نشست کارشناسان نشریات دانشگاهی سراسر کشور مورخ 25 و 26 مهر ماه 97  در دانشگاه فردوسی مشهد برگزارگردید. در  روز اول این نشست، کارشناسان در خصوص دستورالعمل جشنواره نشریات دانشگاهی و عملیاتی شدن سامانه نشریات دانشگاهی به بحث و تبادل نظر پرداخته و در روز دوم نیز با حضور عضو حقدودان شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی مسائل و مشکلات حقوقی مورد ارزیابی و در پایان نیز جلسه پرسش و پاسخ با حضور مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار  گردید.

شایان ذکر است آقای محمدرضا محبوب کارشناس نشریات دانشجویی دانشگاه گیلان در این نشست حضور داشتند.

 
آدرس کوتاه :