بستن
FA EN AR RU FR

نشست کادر اجرایی یازدهمین جشنواره ملی حرکت با ریاست دانشگاه گیلان

نشست کادر اجرایی یازدهمین جشنواره ملی حرکت با ریاست دانشگاه گیلان


نشست کادر اجرایی یازدهمین جشنواره ملی حرکت با ریاست دانشگاه گیلان

به منظور تقدیر از کادر اجرایی یازدهمین جشنواره ملی حرکت؛ نشستی با حضور دکتر رضی رئیس،خانم دکتر کریمی معاون فرهنگی و اجتماعی، دکتر یعقوبی مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی، خانم زارع کارشناس انجمن های علمی دانشجویی و دانشجویان عضو انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان و اتحادیه ها روز چهارشنبه مورخ 21 آذر ماه 97 در اتاق شورای ریاست برگزار گردید.