بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست پروژه های ترافیکی شهر رشت

نشست پروژه های ترافیکی شهر رشت


نشست پروژه های ترافیکی شهر رشت

در این نشست که به همت انجمن علمی دانشجویی جغرافیا در روز یکشنبه مورخ 94/12/09 در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار شد، مهمانان ویژه، اعضای شورای شهر و رئیس کمیسیون ترافیک شهر رشت، معاونت حمل و ترافیک شهر رشت، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی، نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکده، اعضای هیأت علمی گروه شهرسازی و جغرافیا دانشگاه گیلان و دانشجویان رشته های جغرافیا و شهرسازی حضور داشتند.

این نشست با هدف ابهام زدایی از طرح ها و پروژه های ترافیکی در دست اجرای شهرداری رشت و بحث در رابطه با سه محور اساسی: طرحهای ترافیکی در دست اجرا، اثرات طرحهای فوق و آینده و توسعه طرحهای فوق توسط اعضاء انجام شد. که تا حد زیادی این ابهامات به صورت صحیح کامل توسط مسئولین شهری پاسخ داده شد.

بعد از بحث و تبادل نظرات اعضای نشست، سوالاتی توسط حاضرین مطرح گردید که توسط مسئولین شهری پاسخ داده شد.

1 2