بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست وزیر علوم با دبیران اتحادیه و انجمن های علمی دانشجویی کشور

نشست وزیر علوم با دبیران اتحادیه و انجمن های علمی دانشجویی کشور


نشست وزیر علوم با دبیران اتحادیه و انجمن های علمی دانشجویی کشور

نشستی با حضور دکتر غلامی وزیر علوم،تحقیقات و فناوری، دکتر غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی، مهندس عسکری مدیر کل فرهنگی و اجتماعی، نمایندگان و دبیران اتحادیه ها و انجمن های علمی دانشجویی کشور،در روز چهارشنبه مورخ  98/06/13 برگزار گردید.

دراین نشست دکتر غلامی وزیر محترم علوم،تحقیقات و فناوری، مباحثی پیرامون بودجه سالیانه دانشگاه ها، فعالیت خیرین در دانشگاه ها،مقایسه انجمن های علمی با سازمان های مردم نهاد،مقایسه سه نسل انجمن های علمی و جشنواره حرکت   را مطرح نمودند.

همچنین در این نشست دکتر غفاری نیز توضیحاتی در رابطه با انجمن های علمی دانشجویی و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی بیان کردند. 

در ادامه هریک از نمایندگان دانشجویی حاضر نیز ضمن معرفی فعالیت حوزه  کاری اتحادیه ها و انجمن های علمی دانشجویی حمایت ایشان را در راستای برنامه های علمی دانشجویی خواستار شدند.

شایان ذکر است مهرزاد امیدوار دانشجوی دانشگاه گیلان، دبیر اتحادیه روانشناسی و نماینده دانشجویی حوزه آموزشی علوم انسانی در این نشست حضور داشت که مطالبی در خصوص آیین نامه انضباطی دانشجویان،مشکلات مصاحبه های دکتری و جشنواره ملی حرکت عنوان نمود.