بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست هم اندیشی استادان مشاور و دبیران انجمن های علمی دانشگاه برگزار شد.

نشست هم اندیشی استادان مشاور و دبیران انجمن های علمی دانشگاه برگزار شد.


نشست هم اندیشی استادان مشاور و دبیران انجمن های علمی دانشگاه برگزار شد.

این برنامه ساعت 9 صبح روز جمعه 5 اسفند ماه در تالار شهید کریمی دانشکده علوم پایه برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر شاکری نیا معاون فرهنگی و اجتماعی ضمن اشاره به راهبردهای دانشگاه در خصوص انجمن های علمی،دانشجویی گزارشی از فعالیتهای این تشکل دانشجویی در سال 90 ارائه کرد.

آنگاه دکتر قلی زاده دبیر علمی همایش ((اشتغال ،نظم،امنیت)) با اشاره به برگزاری به این همایش ملی در سال آینده اهداف آنرا بر شمرد و به سوالات حاضران پاسخ داد.

در ادامه جلسه پرسش و پاسخ با حضور دکتر شاکری نیا معاون فرهنگی و اجتماعی و توکلی مقدم مدیر امور فرهنگی دانشگاه برگزار شد.

نحوه تعامل اساتید مشاور با اعضای انجمن های علمی ، آسیب شناسی انجمن های علمی ، نحوه حمایت از طرحهای علمی و پژوهشی دانشجویان ، وظایف متقابل دانشگاه و اساتید مشاور از جمله مباحث این جلسه بوده است.