بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست هماهنگی برگزاری کنگره شهدای دانشجویی استان گیلان در دانشگاه گیلان

نشست هماهنگی برگزاری کنگره شهدای دانشجویی استان گیلان در دانشگاه گیلان


نشست هماهنگی برگزاری کنگره شهدای دانشجویی استان گیلان در دانشگاه گیلان

با توجه به برگزاری همزمان کنگره شهدای دانشجویی در سه سطح دانشگاهی، استانی و کشوری در سراسر کشور؛ دانشگاه گیلان در نظر دارد کنگره شهدای دانشجویی استان گیلان را برگزار نماید.

بنا بر ابلاغ ریاست محترم دانشگاه گیلان مسئولیت برگزاری این کنگره به عهده معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان خانم دکتر کریمی می باشد.

طبق دستورالعمل این کنگره با همکاری و همراهی ادارات  ونهادهای استان و کلیه مؤسسات آموزش عالی استان در اواخر بهمن ماه سال جاری در دانشگاه گیلان برگزار می گردد.

طی نشستی که در روز سه شنبه مورخ 93/08/20 در اتاق شورای معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با حضور رئیس محترم دانشگاه، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، رئیس اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه، مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و همچنین رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان، معاون فرهنگی و اجتماعی بسیج دانشجویی استان و کارشناسان برگزار گردید تصمیماتی در خصوص روند اجرایی کنگره اتخاذ گردید.