بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست هماهنگی برگزاری سی و سومین دوره مسابقات قرآن کریم دانشجویی مرحله دانشگاهی ـ 19 دی ماه 96 ـ دانشگاه گیلان

نشست هماهنگی برگزاری سی و سومین دوره مسابقات قرآن کریم دانشجویی مرحله دانشگاهی ـ 19 دی ماه 96 ـ دانشگاه گیلان


نشست هماهنگی برگزاری سی و سومین دوره مسابقات قرآن کریم دانشجویی مرحله دانشگاهی ـ 19 دی ماه 96 ـ دانشگاه گیلان