بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست نمایندگان فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

نشست نمایندگان فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه


نشست نمایندگان فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

جلسه نمایندگان فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها با حضور معاونت فرهنگی و اجتماعی و کارشناس انجمن های علمی دانشجویی در تاریخ 95/02/07در اتاق شورای معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

این جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز گردید آنگاه خانم دکتر کریمی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن تشکر از نمایندگان فرهنگی و اجتماعی، به برنامه های پیش بینی شده در حوزه، نشریه دیجیتالی دانشجویی، شیوه نامه کرسی های آزاد اندیشی و زمان برگزاری جشن فارغ التحصیلی در سال جاری اشاره داشتند و درباره هریک توضیحاتی را بیان نمودند. در ادامه جلسه هر یک از نمایندگان با توجه به مباحث مطرح شده، نظرات و پیشنهاداتی ارائه کردند و در این راستا تصمیماتی اتخاذ گردید.