بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست نمایندگان فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها با حضور معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

نشست نمایندگان فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها با حضور معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه


نشست نمایندگان فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها با حضور معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

نشستی با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی و نمایندگان فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها روز یکشنبه مورخ 8 تیر ماه 99  در اتاق شورای معاونت فرهنگی برگزار شد .

در ابتدای این نشست خانم دکتر کریمی معاون فرهنگی واجتماعی ضمن تقدیر و تشکر از نمایندگان فرهنگی  و اجتماعی در دانشکده ها، دستاورد های که در ایام کرونا رخ داد را بیان نمودند. در ادامه از  تلاش های کادر پزشکی استان و کشور را که منجر به شهادت تعدادی از این عزیزان شد، قدردانی کردند.

ایشان در ادامه اهم فعالیت های انجام گرفته در دانشگاه در ایام کرونارا درسه حوزه پزشکی، معیشتی (کمک به افراد کم برخوردار جامعه)و راه اندازی هسته مشاوره که از طریق مرکز مشاوره  ارتباط با دانشجویان وحتی خانو اده های آنان، تقسیم و تشرح نمود.

در ادامه نشست هریک از اعضا در خصوص برگزاری روز ملی هریک از رشته های تحصیلی و مراسم فارغ التحصیلی نظرات و پیشنهاداتی ارائه دادند.