بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست معاون جدید فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با کارکنان حوزه معاونت برگزار گردید.

نشست معاون جدید فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با کارکنان حوزه معاونت برگزار گردید.


نشست معاون جدید فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با کارکنان حوزه معاونت برگزار گردید.

 نشستی صمیمانه با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خانم دکتر فاطمه کریمی با کارکنان حوزه ذیربط ایشان ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 93/02/17در اتاق شورای معاونت برگزار گردید.

 در این نشست دکتر کریمی با اشاره به اصل موضوع فرهنگ و کار فرهنگی که کار خطیر و با خیر و برکت است اظهار داشتند با توجه به ارزش و جایگاه دانشگاه در اجتماع، اموری که افراد دانشگاهی در حیطه و مضمون فرهنگ انجام می دهند در رأس کارهای فرهنگی و ارزشی جامعه قرار می گیرد. همچنین ایشان داشتن نظم و حضور بموقع در جلسات را نمونه ای از کار فرهنگی دانستند که اولین گام برای داشتن انضباط اخلاقی و وقت شناسی در کار است.

 

در ادامه هریک از کارکنان با معرفی حیطه کاری و نقطه نظرات، آمادگی خویش را برای همکاری و هماهنگی بیش از پیش در پیشبرد اهداف این معاونت اعلام نمودند.