بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست علمی کرسی آزاد اندیشی با موضوع تکامل( از منظر میان رشته ای )

نشست علمی کرسی آزاد اندیشی با موضوع تکامل( از منظر میان رشته ای )


نشست علمی کرسی آزاد اندیشی با موضوع تکامل( از منظر میان رشته ای )

انجمن های علمی دانشجویی زیست شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، نشست علمی کرسی آزاد اندیشی با موضوع «تکامل از منظر میان رشته ای» را با حضور سه عضو هیأت علمی دانشگاه آقایان دکتر یعقوبی،دکتر اقدامی( گروه علوم اجتماعی) و دکتر افشار محمدیان ( گروه زیست شناسی) در دانشگاه گیلان برگزار نمود.

در این نشست که با حضور پر شور دانشگاهیان برگزار شد، اساتید ضمن ارائه تاریخچه نظریه تکامل، یافته های علمی و نتایج تحقیقات انجام شده در این خصوص،به تبیین نظریه با نگاه میان رشته ای پرداختند. علاوه بر این بررسی تطبیقی نظریه در علوم زیستی و اجتماعی به طور مختصر مورد تشریح قرا رگرفت.

شایان ذکر است این مراسم ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 93/12/19در تالار حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.