بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست علمی مهارت کنترل خشم و درمان های رفتاری پرخاشگری

نشست علمی مهارت کنترل خشم و درمان های رفتاری پرخاشگری


نشست علمی مهارت کنترل خشم و درمان های رفتاری پرخاشگری

انجمن علمی دانشجویی مشاوره دانشگاه، نشست علمی با عنوان « مهارت کنترل خشم و درمان های رفتاری پرخاشگری» در روز سه شنبه مورخ 31 فروردین ماه 95 در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار نمود.

در این برنامه که با هدف آموزشی و ترویجی انجام گرفت دکتر حسن بلند عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه گیلان در رابطه با مهارت کنترل خشم و پرخاشگری سخنرانی نمودند.

از دیگر برنامه های این نشست می توان به : ارائه مطالب با موضوع مرتبط توسط یکی از دانشجویان گروه مشاوره، اجرای تئاتر، پخش فیلم «شبیه سازی جلسه مشاوره» و مراسم تقدیر تشکر از پزشک درمانگر و بازیگران فیلم و تئاتر اشاره نمود.