بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست علمی تخصصی بحران عدالت در نظام آموزشی

نشست علمی تخصصی بحران عدالت در نظام آموزشی


نشست علمی تخصصی بحران عدالت در نظام آموزشی

 

انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه گیلان نشست علمی تخصصی بحران عدالت در نظام آموزشی ایران را با حضور دکتر مجید حسینی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مورخ 4 خرداد ماه 98 در دانشگاه گیلان  برگزار نمود. لازم به ذکر است این نشست با استقبال پرشور دانشجویان دانشگاه گیلان برگزار شد و هر سه سالن تالار حکمت پر شد.