بستن
FA EN AR RU FR

نشست علمی تخصصی بحران عدالت در نظام آموزشی

نشست علمی تخصصی بحران عدالت در نظام آموزشی


نشست علمی تخصصی بحران عدالت در نظام آموزشی

 

انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه گیلان نشست علمی تخصصی بحران عدالت در نظام آموزشی ایران را با حضور دکتر مجید حسینی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مورخ 4 خرداد ماه 98 در دانشگاه گیلان  برگزار نمود. لازم به ذکر است این نشست با استقبال پرشور دانشجویان دانشگاه گیلان برگزار شد و هر سه سالن تالار حکمت پر شد.