بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست علمی تخصصی با موضوع بررسی سیل های اخیر کشور با عنوان" بحران سیل بحران آب"

نشست علمی تخصصی با موضوع بررسی سیل های اخیر کشور با عنوان" بحران سیل بحران آب"


نشست علمی تخصصی با موضوع بررسی سیل های اخیر کشور با عنوان" بحران سیل بحران آب"

نشست علمی تخصصی با موضوع بررسی سیل های اخیر کشور با عنوان" بحران سیل بحران آب" در دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان برگزار شد.

این نشست که توسط انجمن علمی دانشجویی علوم ومهندسی آب و علوم خاک و با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان و شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان، در تاریخ چهارشنبه 8 خرداد در تالار شهید آوینی دانشکده کشاورزی برگزار شد، اثرات سیلاب و رابطه سیل و سیلاب و پروژه های انجام شده در استان گیلان بررسی شد.

نشست با حضور دکتر سیدعلی موسوی و دکتر افشین اشرف زاده، از اعضای هیئت علمی رشته علوم ومهندسی آب دانشگاه گیلان، دکتر قدرتی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و منابع طبیعی گیلان، مهندس مصلحت جو کارشناس منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان و مهندس اسحاقپور کارشناس شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان برگزار گردید که طی آن در زمینه های کنترل سیلاب و روش های مقابله با آن و بررسی سیلاب های 50 سال اخیر کشور و اثرات آنها مطالبی مطرح شد.