بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست شورای سیاستگذاری دومین نمایشگاه منطقه ای (مجازی) توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس و صنایع دستی

نشست شورای سیاستگذاری دومین نمایشگاه منطقه ای (مجازی) توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس و صنایع دستی


نشست شورای سیاستگذاری دومین نمایشگاه منطقه ای (مجازی) توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس و صنایع دستی

به منظور بررسی روند پیشرفت برگزاری دومین نمایشگاه (مجازی) توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس و صنایع دستی، نشستی در روز یکشنبه مورخ 11 آبان ماه 99 در اتاق شورای معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان برگزار گردید.

یاد آور می شود دومین نمایشگاه منطقه ای توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد و لباس و صنایع دستی توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان و با مشارکت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده  و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  با حضور دانشجویان دانشگاه های منطقه  واقع در استان های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، قزوین، زنجان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، سمنان، تهران و قم؛  آبان ماه 99 برگزار می گردد.

آدرس کوتاه :