بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان

نشست شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان


نشست شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان

سومین نشست شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی در سال 95 در روز دوشنبه مورخ 15/06/95 در اتاق شورای حوزه ریاست دانشگاه تشکیل گردید. در این جلسه خانم دکتر کریمی معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن تشکر و قدردانی از زحمات مدیر محترم فرهنگی و اجتماعی قبلی دانشگاه  آقای دکتر عزیزپور و آرزوی موفقیت برای آقای دکتر یعقوبی مدیر محترم فرهنگی و اجتماعی جدید دانشگاه، گزارشی از روند فعالیت کمیته صیانت اخلاقی و رفتاری دانشگاه تا کنون و برنامه ها و تصمیمات این کمیته برای آینده، به تعدادی از مصوبات در دست اجرا اشاره داشت و آنها را تشریح نمود. سپس آقای دکتر رضی رئیس محترم دانشگاه گیلان ضمن عرض تشکر از زحمات مدیر سابق فرهنگی و اجتماعی آقای دکتر عزیزپور، انتصاب آقای دکتر یعقوبی به سمت مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه را تبریک گفته،  و از زحمات اساتید، دانشجویان و همه کسانی که در کارگروه صیانت اخلاقی و رفتاری دانشگاه همکاری داشته اند قدردانی نمود. ایشان در ادامه همچنین تأکید به خودکنترلی و افزایش برخوردهای ایجابی و فرهنگی را خواستار شده و ضمن تأکید به خلاقانه و نوآورانه بودن برنامه های فرهنگی، نوید اختصاص یک کانال تلگرام به دانشجویان ورودی جدید را دادند و ابراز امیدواری کردند که با اختصاص این کانال ضمن بهره مندی از مسائل آموزشی و دانشجویی، با مطالب فرهنگی و اجتماعی نیز غنی سازی شود. در خاتمه، ریاست محترم دانشگاه با توجه به درپیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده، تلاش، پویایی و نشاط سیاسی همراه با تعامل و هم رأیی را از همه تشکل های اسلامی خواستار شدند. بودجه تشکل ها نیز یکی دیگر از محورهای مورد بحث این جلسه بود که در این راستا هریک از اعضاء نظرات و پیشنهاداتی مطرح و در نهایت تصمیماتی اتخاذ گردید.