بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست ستاد استقبال از دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 94_93 دانشگاه گیلان برگزار شد.

نشست ستاد استقبال از دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 94_93 دانشگاه گیلان برگزار شد.


نشست ستاد استقبال از دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 94_93 دانشگاه گیلان برگزار شد.

اولین نشست با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد آغاز گردید. آنگاه خانم دکتر کریمی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن گرامی داشتن ایام ماه مبارک رمضان و خیرمقدم به مدعوین نشست، موضوع نشست را مطرح نمودند . سپس آقای دکتر معتمد معاون دانشجویی دانشگاه به روند اجرایی برنامه های استقبال از دانشجویان ورودی جدید در سالهای گذشته اشاره کردند و در ادامه دکتر آقامعالی مدیر آموزشی دانشگاه هم به روند ثبت نام ورودیی های جدید سال جاری و آغاز آن از 15 شهریور ماه 93  اشاره کردند و اظهار نمودند ثبت نام به صورت اینترنتی و در یک زمان اعلام شده به صورت حضوری و با ارائه مدارک به دانشکده انجام می گیرد. در پایان نشست تصمیماتی اولیه در زمینه برگزاری استقبال از ورودی های جدید اتخاذ گردید.

شایان ذکر است این نشست ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 93/04/21 در اتاق معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار گردید.