بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست رئیس دانشگاه گیلان با نمایندگان دانشجویی در آستانه روز دانشجو

نشست رئیس دانشگاه گیلان با نمایندگان دانشجویی در آستانه روز دانشجو


نشست رئیس دانشگاه گیلان با نمایندگان دانشجویی در آستانه روز دانشجو

در آستانه روز دانشجو رئیس دانشگاه گیلان، معاون و مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه میزبان مسئولین تشکل های دانشجویی و دبیران شورای صنفی، کانون های فرهنگی،هنری اجتماعی و همیاران سلامت دانشگاه بود که در این نشست هر یک از اعضای حاضر به بیان نظرهای خود پرداختند و مسئولین دانشگاه هم نسبت به پیگیری مجدد درخواست های مطرح شده و حل موانع پیش رو قول مساعد دادند.
حل مشکلات سامانه آموزش مجازی، رایگان بودن اینترنت برای استفاده دانشجویان، تدوین بخشنامه ای در راستای متحد شدن شکل تدریس اساتید در سامانه آموزش مجازی، حمایت از دانشجویان بی بضاعت در شرایط کرونایی، کمک و همراهی مسئولین دانشگاه در راستای انجام فعالیت های فرهنگی و هنری، در اختیار قرار دادن مکان مناسب برای انجام فعالیت کانون ها در دانشکده ها و استفاده از نظرهای دانشجویان در تصمیم گیری های دانشگاه از جمله خواسته های نمایندگان دانشجویان در این نشست بود.

تصاویر

آدرس کوتاه :