بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست تخصصی راهبردهای نوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نشست تخصصی راهبردهای نوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران


نشست تخصصی راهبردهای نوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

انجمن های علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه گیلان نشست تخصصی " راهبردهای نوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران" را  مورخ 23 مهرماه 1397 در تالار حکمت دانشگاه برگزار کرد. در این برنامه دکتر مهدی هدایتی و دکتر سجاد بهرامی از اعضای هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان و همچنین محمدمهدی یوسفی، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه گیلان سخنرانی کردند. از موضوعات این نشست می توان به نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، تعاملات ایران و اروپا؛ الزامات و دستاوردها اشاره کرد. شایان ذکر است در ابتدای این جلسه، کتاب هنر تحریم ها؛ نگاهی از درون میدان اثر ریچاد نفیو برای حاضران معرفی شد.