بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست تخصصی بررسی مسائل شهری دو رودخانه شهر رشت زرجوب و گوهر رود

نشست تخصصی بررسی مسائل شهری دو رودخانه شهر رشت زرجوب و گوهر رود


نشست تخصصی بررسی مسائل شهری دو رودخانه شهر رشت زرجوب و گوهر رود

نشست تخصصی بررسی مسائل شهری دو رودخانه شهر رشت زرجوب و گوهر رود در تاریخ 15  اردیبهشت ماه 97 به همت انجمن علمی دانشجویی جغرافیا در تالار حکمت برگزار شد. گوهررود و زرجوب دو رگ اصلی شهر رشت هستند و به نوعی هویت شهر محسوب می شوند این دو رود از هسته های اصلی تشکیل مدنیت در شهر رشت محسوب می شوند امروزه این دو رود جزو ده رود آلوده دنیا محسوب می شوند و توجه کافی به آنها نمی شود و  ما به سبب دغدغه هایی که به عنوان یک جغرافی خوان و یک شهروند داریم و از آنجایی که این موضوع یک موضوع مهم و حایز اهمیت در سطح استان و چه بسا کشور است و همچنین بخاطر رسالت ما که مطالبه گری است بر آن شدیم تا مسئولین ذی ربط را بر سر یک میز گردآوریم تا صحبتها اقدامات و راهبردهای آنها را جهت احیای این دو رود شهر رشت بشنویم. لازم به ذکر است که این نشست با مشارکت سازمان پسماند شهرداری های شهر رشت،شورای شهر رشت،دانشگاه فرهنگیان شهر رشت برگزار شد. مدعوین این نشست آقایان:مهندس علوی رئیس شورا شهر رشت و حامی برنامه، مهندس حاجی پور رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهردری رشت و حامی برنامه، مهندس شهشهانی مدیرعامل سازمان پسماند استانداری گیلان و مشاور برنامه، دکتر صبوری مدیرعامل موسسه گیلان پاک،دکتر محمدی عضو هییت علمی گروه محیط زست دانشگاه گیلان، مهندس غیاثی معاونت مهندسی و توسعه آب و فا گیلان، مهندس تنهایی معاونت تحقیق و پژوهش استان و مشاور برنامه بودند. محوریت های برنامه شناسایی منابع آلودگی و روشهای کاهش و حذف آنها، مهندسی رودخانه,آزادسازی حرایم رودخانه و ساماندهی حرایم طرحهای توسعه و عممران شهری بود، در این نشست سخنرانان درباره این معظل جدی استان صحبت نمودند و بدین مهم اشاره داشتند که این رودها با حیات ما و جانوران در ارتباط هستند و حیاتمان را تحت شعاع قرار می دهند، نمایندگان سازمانها از اقداماتی که سازمانشان برای ساماندهی این دو رود انحام دادند اشاره کردند و اهداف و برنامه های خود را نیز ارائه دادند، مهندس علوی به این امر اشاره کردند که سازمانها باید به یک وحدت و هماهنگی برسند و مردم را نیز با خود در این ربطه همراه کنند تا این اهداف به سرانجام برسد، مسئولین به اقداماتی که در این باره انجام شد اشاره کردند و این نوید را دادند که به زودی زرجوب و گوهر رود هم از آلایندها پاک خواهند شد و دوباره به دوران اوج خود خواهد رسید. برای نمایش بهتر اهمیت و آلودگی های این دو رود انجمن علمی جغرافیا نمایشگاه عکسی از این دو رود ترتیب دادند تا میهمان ها با این موضوع بهتر آشنا شوند، نشست با استقبال فوق العاده و بی نظیر دانشجویان و مسئولان و حتی شهروندان سالخورده رشت همراه بود و بازخورد بسیار مثبت و نوید بخشی داشت. در انتها هم از میهمان ها و سخنرانان دعوت شد تا روی تابلویی که جهت نوشتن یادگاری تهیه شده بود چند خطی برای زرجوب و گوهر رود شهرمان بنویسند.

 

آدرس کوتاه :